4,8 milliárdból fejlesztik a Bajai Közforgalmú kikötőt

A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

MEGKEZDŐDHET A BAJAI ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ FEJLESZTÉSE

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Bajai OKK Kft.) támogatás felhasználásával valósítja meg a bajai kikötő fejlesztését. A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt összköltsége nettó 3,805 mrd Ft.


A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.

A Bajai OKK Kft. által az IKOP-2.1.0-15-00000 „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Támogatási Kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. szeptember 30-i dátummal elfogadta, támogatja. A Bajai OKK Kft. 94,99%-os támogatási intenzitás mellett 5,01% önerővel járul hozzá a bajai kikötő infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

Fejlesztés tartalma:

 • Bajai Kikötő úthálózatának fejlesztése, megközelíthetőségének biztosítása, javítása: Meglévő
  útburkolat átépítése, Baja Gránátos utca – A munkarész megvalósult a KÖZOP-4.6.0-14-2014-0002
  számú pályázat keretében. A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rkp.
  és a Külső út közötti szakaszon.
 • Bajai OKK terültén lévő IV. Károly rakpart és a hozzá kapcsolódó út és parkoló építése – II. ütem –
  Volt bútoripari területen út építése.
 • Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 fm hosszban, amely tartalmazza a közművek
  fejlesztését, a 120 tonnás teherbírású nehézberakó építését.
 • Kikötő szolgálati hely („Zöld Kikötő”) fejlesztése, 71,1 fm hosszú függőleges partfal építése, úszómű
  áthelyezése, üzem bővítése.
 • A Bajai OKK területén (Baja, Dunapart állomáson) a MÁV Zrt. és a saját célú vágányok átalakítása,
  bővítése, rakodó berendezések telepítése.

Projekt összköltsége (nettó): 3.805.440.214 Ft
Támogatási összeg: 3.614.787.660 Ft
Támogatás mértéke: 94,99%
Projekt tervezett kezdő időpontja: 2017.08.08.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.01.