Felhasználási feltételek

A Honlap használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

A Honlapon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül az adatkezelőnek. A Szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Szolgáltató megsemmisíti.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést. Az adatfileok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Szolgáltatóhoz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet Ön megakadályozhatja.

A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Szolgáltató kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek.

A Honlapon reklámokat jelenítünk meg, amely során személyes adatokat gyűjtünk a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg a Honlapon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. Továbbá a Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő kár megtérítéséért való felelősségét a Szolgáltató kizárja.

A Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

A Honlapon lehetőség van az egyes cikkekhez hozzászólni azzal azonban, hogy a hozzászólásokra, azok kezelésére, moderálására az itt meghatározott feltételek az irányadóak. A Szolgáltató jogosult a megítélése szerint jogsértő, esetlegesen jogsértőnek minősíthető, etikátlan, rosszindulatú, illetlen, nem a tárgyhoz kapcsolódó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas vagy a Honlap rendeltetésszerű használatát akadályozó hozzászólásokat teljes egészében törölni. A hozzászólás törölhető abban az esetben is, amennyiben a fentieket más honlapra mutató linkekkel, képekkel vagy egyéb megjelenéssel valósítja meg a hozzászóló. A Szolgáltató jogosult továbbá törölni a hozzászólást, ha azt korábban már törölte és visszahelyezték; amennyiben az többször jelenik meg; valamint a nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólásokat; és a témaromboló hozzászólásokat. Témaromboló hozzászólásnak minősül különösen a kulturált, folyamatos társalgást akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az egyes hozzászólásokat maga minősítse és maga döntsön arról, hogy a hozzászólást törli-e.

A Szolgáltató továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a törölt hozzászólással együtt az arra esetlegesen adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Szolgáltató a fenti tilalmakba ütköző módon hozzászóló felhasználók jogosultságait korlátozhatja, illetve ezeket a felhasználókat letilthatja a hozzászólók közül.

Ügyfélszolgálat: info@hajozas.hu
Weboldal: www.hajozas.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: MédiaCenter Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3., +3676506618